เข้าร่วมรายการอีเมลของเราและดาวน์โหลดสำเนาของ กระบวนการสวดมนต์ Pathway ©

บทสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ผ่านการรับรองยอดเยี่ยม Kevin Jackson แห่งการรักษาโรคหัวใจและวิญญาณ

by | Mar 2, 2019 | บทสัมภาษณ์ | ความคิดเห็น 0

การอภิปรายเกี่ยวกับ“ การประกาศชะตากรรมของคุณผ่านทาง Akashic Records” ระดับประกาศนียบัตรที่จัดขึ้นใน Edmonton, Alberta, Canada เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2019