เลือกหน้า

เข้าร่วมรายการอีเมลของเราและดาวน์โหลดสำเนาของ กระบวนการสวดมนต์ Pathway ©

ชุดเพิ่มคุณค่า

ชุดเพิ่มคุณค่า

ค้นพบวิธีการทำงานต่าง ๆ ใน Akashic Records เพื่อเร่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลของคุณ ชุดการเสริมสมรรถนะได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองระดับสูงเพื่อสนับสนุนการฝึกฝนของคุณในบันทึกโดยใช้กระบวนการสวดมนต์ Pathway ของดร. ลินดาฮาว© เซสชั่นเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชั้นเรียนพื้นฐานสำหรับวิธีการของลินดาและไม่ได้ใช้แทนชั้นเรียนการรับรอง
สถิติ
การพูดและการสอนการแสดงตนระดับนานาชาติการอ่านคลาสและครูที่ผ่านการรับรองจะถูกนำเสนอโดย Linda Howe Center เพื่อการศึกษา Akashic