fbpx
เลือกหน้า

เข้าร่วมรายการอีเมลของเราและดาวน์โหลดสำเนาของ กระบวนการสวดมนต์ Pathway ©

ชั้นเรียนและกิจกรรมกับ Linda Howe

ชั้นเรียนและกิจกรรมกับ Linda Howe

กำลังโหลด ...

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนกับสถาบันศาสนศาสตร์ Emerson โปรด คลิกที่นี่ สำหรับคำอธิบายของโปรแกรมและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของคลาสออนไลน์

การพูดและการสอนการแสดงตนระดับนานาชาติการอ่านคลาสและครูที่ผ่านการรับรองจะถูกนำเสนอโดย Linda Howe Center เพื่อการศึกษา Akashic