เลือกหน้า

เข้าร่วมรายการอีเมลของเราและดาวน์โหลดสำเนาของ กระบวนการสวดมนต์ Pathway ©

ไดเรกทอรี

โปรแกรมการฝึกอบรมครูของดร. ลินดาฮาวเป็นหลักสูตรการรับรองขั้นสูงที่เข้มข้นสำหรับนักเรียนขั้นตอนการสวดมนต์ Pathway ที่แสวงหาการเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลของตนเอง การฝึกอบรมครูครั้งต่อไปจะประกาศให้ทราบภายในสิ้นปี 2019

ครูที่ผ่านการรับรองในสถานะที่ดีมีตัวเลือกในการเข้าร่วมชุมชนครูที่ผ่านการรับรองในเว็บไซต์นี้ ไดเรกทอรีครูที่ผ่านการรับรองและ รายชื่อครูที่ได้รับการรับรอง ไฮไลต์ครูที่เข้าร่วมกลุ่มนี้

ไดเรกทอรี

โปรแกรมการฝึกอบรมครูของดร. ลินดาฮาวเป็นหลักสูตรการรับรองขั้นสูงที่เข้มข้นสำหรับนักเรียนขั้นตอนการสวดมนต์ Pathway ที่แสวงหาการเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลของตนเอง การฝึกอบรมครูครั้งต่อไปจะประกาศให้ทราบภายในสิ้นปี 2019

ครูที่ผ่านการรับรองในสถานะที่ดีมีตัวเลือกในการเข้าร่วมชุมชนครูที่ผ่านการรับรองในเว็บไซต์นี้ ไดเรกทอรีครูที่ผ่านการรับรองและรายชื่อครูที่ได้รับการรับรองจะเน้นรายชื่อครูที่เข้าร่วมกลุ่มนี้

กำลังโหลด ...
การพูดและการสอนการแสดงตนระดับนานาชาติการอ่านคลาสและครูที่ผ่านการรับรองจะถูกนำเสนอโดย Linda Howe Center เพื่อการศึกษา Akashic