เลือกหน้า

กลายเป็นสมาชิก

เข้าร่วมรายการอีเมลของเราและดาวน์โหลดสำเนาของ กระบวนการสวดมนต์ Pathway ©

ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนที่นี่

เมื่อเพิ่มรูปภาพของคุณในโปรไฟล์โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขนาด 72 dpi และน้อยกว่า 15 พิกเซลในด้านความกว้างและความสูง นี่เป็นแนวทางทั่วไป หากคุณเพิ่มรูปถ่ายที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะไม่สามารถแทรกได้

กำลังโหลด ...
การพูดและการสอนการแสดงตนระดับนานาชาติการอ่านคลาสและครูที่ผ่านการรับรองจะถูกนำเสนอโดย Linda Howe Center เพื่อการศึกษา Akashic